Memories of Hungary | Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat
Memories of Hungary is the biggest souvenir-shop network in Hungary, Budapest for tourists and hungarians too.
memories of hungary, souvenirs, budapest, hungary, Hungary, gifts, sightseeing, tourist info, tourist, information, hungarian, hungarian souvenirs, hungary souvenirs, hungary gifts, Buda, Pest
9619
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-9619, lang-hu,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,vss_responsive_adv,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Hatályos: 2020. október 10. napjától.

A Memories of Hungary Bazilika Kft. (székhely: 1112 Budapest, Lanka utca 28., Cg.: 01-09-961061, adószám: 23342567-2-43, a továbbiakban: Kft.) által nyújtott szolgáltatások keretében vagy értékesített termékek esetében megadott (személyes) adatok kezelésére a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

 

A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációkor vagy megrendeléskor megadott (személyes) adatait a Kft. a jelenlegi és jövőbeni szolgáltatásaival közvetlenül összefüggő, szükség szerint elvégzendő adatkezelési munkálatok, piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

 

Az üzenet- és reklámküldés nem csak a Kft. tájékoztató anyagainak és reklámjainak elküldését jelentheti, hanem más, a Kft.-vel kapcsolatban álló cég reklámjainak elküldését is. A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. a részére üzeneteket, reklámanyagokat küldjön a megrendelés teljesítését, a Kft.-vel kötött üzleti tranzakció megvalósulását követően is.

 

Ha Megrendelő és a Felhasználó az üzenetek, tájékoztató- és reklámanyagok küldését a jövőben nem kéri, ezt bármikor jelezheti az info@memoriesofhungary.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben vagy postai úton a 1364 Budapest, Postafiók 1060. címre küldött levélben.

 

A Kft. a számítógépes rendszereiben tárolt (személyes) adatokat bizalmasan kezeli, a(z) (személyes) adatokat illetéktelen harmadik személy(ek)nek nem adja ki, illetéktelen harmadik személy(ek) részére nem teszi hozzáférhetővé. Nem minősül illetéktelen harmadik személy részére történő adattovábbításnak a(z) (személyes) adatoknak a Kft. tulajdonában álló vagy a Kft. cégcsoportjához tartozó gazdasági társaság részére történő adattovábbítás.

 

A(z) (személyes) adatok megadásával a Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a(z) (személyes) adatai továbbításra kerüljenek a Kft. tulajdonában álló vagy a Kft. cégcsoportjához tartozó gazdasági társaság részére vagy a Kft. tulajdonosával megegyező vagy hasonló tulajdoni körrel rendelkező cég(ek) részére a jelen Szabályzatban meghatározott cél érdekében, és ezen céllal összefüggésben.

 

A(z) (személyes) adatok megadása önkéntes. Megrendelő és a Felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről és a tárolt adatairól tájékoztatást kérni. A Megrendelő és a Felhasználó bármikor kérheti a(z) (személyes) adatok módosítását vagy törlését a Kft.-nek postai úton a 1364 Budapest, Postafiók 1060. címre küldött levélben, vagy az info@memoriesofhungary.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben. A Kft. a Megrendelő és a Felhasználó által megadott adatok valódiságáért felelősséget nem vállal.

 

A weblap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (pl. IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezeket az adatokat a Kft. kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és alátámasztott esetben adja át az eljáró hatóságok részére.

 

Az online történő megrendeléshez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó böngészője tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

 

Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kiadó által üzemeltetett weboldalakon makrók / cookies („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t.

 

A személyes adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvényben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek.

 

Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.